Författningsändringsregister: 1989

1026/1989
Trafikministeriets beslut om samfrekvenser för vissa radiosändare och om användningen av dem
1025/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1024/1989
Förordning om inrättande av en tjänst vid miljöministeriet
1022/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid miljöministeriet
1019/1989
Förordning om inrättandet av en tjänst vid patent- och registerstyrelsen
1018/1989
Förordning om indragning av en tjänst med grundlön vid Statsjärnvägarna
1017/1989
Förordning om ikraftträdande av den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet samt tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet
1016/1989
Lag om Kartcentralen
1015/1989
Statsrådets beslut om räntan på räntestödskrediter för kommuns produktionsbyggnader
1014/1989
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1013/1989
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut angående rotprisområden vid skogsbeskattning
1011/1989
Lag om upphävande av 7 § 5 punkten personregisterlagen
1010/1989
Matrikellag
1006/1989
Statsrådets beslut om sysselsättningsstöd för Wärtsilä Marinindustri Ab:s underleverantörer
1002/1989
Miljöministeriets beslut om Finlands byggbestämmelsesamling
1001/1989
Arbetsministeriets beslut om anvisningar för läkarundersökning av sjömän
999/1989
Förordning om behörigshetsvillkoren för tjänster vid bildkonstakademin samt om tjänstemännens uppgifter
997/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
996/1989
Förordning om ikraftträdande av protokollet med Sverige om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall
989/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid arbetsministeriet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.