Författningsändringsregister: 1989

1381/1989
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1380/1989
Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter
1379/1989
Statsrådets beslut innehållande allmänna anvisningar om skäliga hyror för bostadslägenheter på vissa orter
1378/1989
Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter
1377/1989
Förordning om inrättande av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
1372/1989
Lag om statens pensionsfond
1371/1989
Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till avtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet
1370/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet till avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan
1367/1989
Förordning om vissa serviceavgifter inom arbetsförvaltningen
1366/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Europeiska ekonomiska gemenskapen om samarbete på utbildningsområdet inom ramen för genomförandet av COMETT II (1990-1994)
1365/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Europeiska ekonomiska gemenskapen om elektroniska utväxlingssystem för handelsdata
1364/1989
Lag om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning
1360/1989
Statsrådets beslut om beviljande av industritull- och importavgiftsförmåner
1348/1989
Lag om tillfällig skattelättnad i fråga om vissa överlåtelsevinster
1337/1989
Statsrådets beslut om införsel till landet samt om utförsel från landet av spannmål och spannmålsprodukter
1336/1989
Förordning om skatt på inkomst och förmögenhet
1334/1989
Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för 1990
1330/1989
Statsrådets beslut om inrättande av verkställande direktörernas tjänster vid Statsjärnvägarna och Post- och televerket
1329/1989
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1990
1328/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom arbetsministeriets förvaltningsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.