Författningsändringsregister: 1988

1384/1988
Undervisningsministeriets beslut om anteckning på videoprogram och andra bildprogram
1382/1988
Statsrådets beslut om framläggande av registerbeskrivningar över vissa personregister
1380/1988
Förordning om utbildningskommissioner
1376/1988
Lag om de allmänna grunderna för luftfartsförvaltningens ekonomi
1375/1988
Statsrådets beslut om de delar av kommuner, där regionalpolitiskt stöd beviljas till större belopp än i kommunernas övriga delar
1374/1988
Statsrådets beslut om förordnande av att vissa kommuner och kommundelar skall utgöra specialområden
1373/1988
Statsrådets beslut om baszoner och stödområden
1372/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid länsstyrelserna, befolkningsregistercentralen och registerbyråerna
1371/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster inom utrikesförvaltningen
1369/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om forststyrelsens distriktsförvaltning
1368/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och ett område från Hartola kommun till Sysmä kommun
1367/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet och en lägenhetsdel från Nyslotts stad till Sulkava kommun
1366/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Nilsiä och Sonkajärvi kommuner till Varpaisjärvi kommun
1365/1988
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Oravais och Vörå kommuner
1364/1988
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk
1359/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid trafikministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde
1351/1988
Lag om ändring av arbetstidslagen
1350/1988
Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek
1349/1988
Statsrådets beslut om de allmänna grunderna för utkomststöd
1348/1988
Förordning om rehabilitering av frontveteraner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.