Författningsändringsregister: 1985

Författningsändringar i nummerordning

1145 - 1097 1096 - 1060 1059 - 995 994 - 962 960 - 910 909 - 853 852 - 821 817 - 778 775 - 749 747 - 700 ...16 - 2

994/1985
Päätös käynnistysavustuksen laskemisessa käytettävästä kertoimesta
985/1985
I Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
984/1985
Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1986 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
983/1985
Päätös vuodelta 1985 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
982/1985
Päätös Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1986
981/1985
Päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
979/1985
SP valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
978/1985
Päätös ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
977/1985
Päätös aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 3 luvun säännösten voimaantulosta
976/1985
Statrådets beslut om statens vatten- och avloppsarbeten
973/1985
Asetus elintarvikelisäaineista
972/1985
Päätös eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
971/1985
Päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä
970/1985
Valtioneuvoston päätös maksuttoman koulukuljetuksen järjestämisestä ja koulumatkasta aiheutuvien kustannusten suorittamisesta ammatillisten oppilaitosten oppilaille
969/1985
Päätös lukion oppilaiden koulukuljetuksesta, koulumatkasta ja majoituksesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
968/1985
Asetus autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista
967/1985
Förordning om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
964/1985
Laki kehitysyhteistyöstä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle
963/1985
Päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
962/1985
Päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun korottamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1145 - 1097 1096 - 1060 1059 - 995 994 - 962 960 - 910 909 - 853 852 - 821 817 - 778 775 - 749 747 - 700 ...16 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.