Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

982/1984
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
981/1984
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av jordbruksjord
977/1984
Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för år 1985
974/1984
Lag om skattefrihet för vissa hemvårdsstöd
966/1984
Skattestyrelsen beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1984
965/1984
Statsrådets beslut om ändringar av tullar och importavgifter för varor importerade från Grönland
964/1984
Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
963/1984
Statsrådets beslut om temporär ändring av importavgifter för vissa ostar
961/1984
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
959/1984
Förordning angående fullmakter för statsrådet att upptaga lån
956/1984
Förordning om det jubileumnsmynt som präglas med anledning av nationaleposet Kalevalas 150-årsjubileum år 1985
955/1984
Förordning om bringande i krafr av luftfartsavtalet med Singapore
945/1984
Lag om offentlighet vid rättegång
944/1984
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
942/1984
Förordning om inrättande av en tjänst och indragning av en annan tjänst vid försvarsmakten
937/1984
Lag om statens veterinärmedicinska anstalt
936/1984
Lag om undantagsbruk av överskottet från penninglotterier och tippningsspel åren 1984 och 1985
935/1984
Lag om ägobyte mellan staten och Tavastehus stad
933/1984
Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1985
932/1984
Skattestyrelsens beslut angående erläggandet av sjömansskatt år 1985 samt rättelse av sjömansskatt som för januari och februari erlagts till för högt belopp
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.