Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

931/1984
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
928/1984
Statsrådets beslut om justering av de såsom utgifter för skötsel av bostad godtagbara genomsnittliga kostnaderna i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
923/1984
Miljöministeriets beslut om länsstyrelsernas uppgifter vid anskaffning av naturskyddsområden
921/1984
Förordning om inrättande av en tjänst och indragning av en annan vid miljöministeriet
916/1984
Förordning om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
915/1984
Förordning om fiske, vilket under år 1985 bedrivs inom Finlands fiskezon av fiskefartyg från Sovjetunionen och Sverige
912/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom utrikesförvaltningen
911/1984
Förordning om postavgifterna för tidningar och tidskrifter
909/1984
Förordning om avgiften till tekniska kontrollcentralen
907/1984
Handels- och industriministeriets beslut angående beloppet av transportstöd vid 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter avsedda fartygstransporter
903/1984
Förordning om befrielse av svenska passagerarfartyg från skyldigheten att anlita lots i vissa fall
900/1984
Lag om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab vid upplåning utomlands år 1985
899/1984
Förordning angående statsborgen för Mortgage Bank of Finland Ltd:s utländska lån
888/1984
Ändringar i statsförslaget för år 1984
886/1984
Lag om undantagsstadganden I skattelagarna år 1985
884/1984
Finansministeriets beslut om grunder för värdet av vissa förmåner, som hör till lantbrukslägenhet
883/1984
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar
882/1984
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
881/1984
Statsrådets beslut om grunderna för villkoren för personalens i fredsbevarande verksamhet tjänstgöringsförhållande
880/1984
Statsrådets beslut om grunderna för ersättande av skada på egendom som tillhör personal i fredsbevarande verksamhet
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.