Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

879/1984
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1985
876/1984
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
875/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga och finansiella frågor
874/1984
Förordning om bringande i kraft av ändringar i bilaga G till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen
866/1984
Lag om utsökningsväsendet
864/1984
Statsrådets beslut angående storleken under år 1985 av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
862/1984
Förordning om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa
859/1984
Lag om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
858/1984
Lag om främjande av inhemsk energiproduktion och av energisparande
855/1984
Lag om ägobyte mellan staten och Hyrynsalmi kommun
851/1984
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
849/1984
Undervisningsministeriets beslut om ordnande av den i 11 § grundskolelagen nämnda grundskoleundervisningen för sjukhuspatient i läropliktsåldern
848/1984
Statsrådets beslut om temporär sänkning av räntan på vissa bostadslån
847/1984
Statsrådets beslut om förutsättningarna för räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
846/1984
Statsrådets beslut om höjning av fiskevårdsavgiften och pilkfiskeavgiften
842/1984
Förordning om delegationen för utbildningsplanering
838/1984
Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående 1 9 § 2 och 3 punkterna förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården avsedda slag av utbildning
837/1984
Förordning om ikraftträdande av algen on ändring av lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg
836/1984
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om begränsningsfond och begränsningsmål vid sjörättsligt ansvar
835/1984
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.