Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

834/1984
Förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen i anledning av Finlands tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement
830/1984
Förordning om jakt på björn, varg och järv
828/1984
Lag om temporär sänkning av räntan på vissa bostadslån
826/1984
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1985
825/1984
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1984
824/1984
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
823/1984
Statsrådets beslut innehållande allmän anvisning om skäliga hyror för bostäder med centralvarme på vissa orter
822/1984
Statsrådets beslut innefattande allmän anvisning beträffande maximibeloppen för förhöjningar av bostadslägenheters hyror
821/1984
lnrikesministeriets beslut om väktares klädsel
819/1984
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
818/1984
Förordning om nämnden för behandling av postavgifterna för inhemska tidningar
817/1984
Förordning om Finlands grupp i den permanenta, regeringarna emellan bildade finsk-sovjetiska ekonomiska samarbetskommissionen
816/1984
Förordning om bringande i kraft av vissa ändringar i 1974 års internationelle konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i det därtill anslutna protokollet av ar 1978
813/1984
Förordning om handels- och industriministeriet
805/1984
Förordning om Åbo universitet
803/1984
lnrikesministeriets beslut om fastställande av bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1985
802/1984
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
794/1984
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om krigsmannaed
790/1984
Justitieministeriets beslut om höjning av de skyddade beloppen av lön vid utmätning
789/1984
Republikens Presidents öppna brev angående ändringar i statsrådet
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.