Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

788/1984
Lag om tidigareläggning av de i tulltariffen fastställda tullsatsernas ikraftträdande
778/1984
Lag om ägobyte mellan staten och Penningautomatföreningen
776/1984
Förordning om svenska handelshögskolan
775/1984
Förordning om Helsingfors handelshögskola
774/1984
Förordning om Tammerfors universitet
773/1984
Jordbruksstyrelsens beslut om de viktigaste växtartarternas sorter
772/1984
Förordning om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder
770/1984
Statsrådets beslut om maximimängderna menliga ämnen i saludugliga tobaksprodukter samt om klassificering av fabrikstillverkade cigarretter
768/1984
Statsrådets beslut om tilläggsaccis på tobaksprodukter
766/1984
Förordning om bringande i kraft av 1982 års internationella avtal om jute och juteprodukter
765/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen om ändring av den temporara överenskommelsen med Europeiska ekonomiska gemenskapen om import och expon av ost samt om ikraftträdandet av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
764/1984
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om ändring av den temporära överenskommelsen med Europeiska ekonomiska gemenskapen om import och export av ost
763/1984
Statsrådets beslut angående omorganisering av vissa länsmansdistrikt
762/1984
Handels- och industriministeriets beslut om vissa främmandeämnen i livsmedel
761/1984
Förordning om främmande ämnen i livsmedel
760/1984
Förordning om avgifter för sådana besiktningar av elanläggningar som skall ombesörjas av elverk
759/1984
Förordning om avgifter för besiktning av elmateriel
758/1984
Arbetarskyddsstyrelsens beslut om säkerhetsföreskrifter för traktorer
757/1984
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av det lönindextal, varom stadgas i 9 § förordningen om pension för arbetstagare
754/1984
Förordning om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.