Författningsändringsregister: 1984

753/1984
Förordning om avgifter i inrikes posttrafik
751/1984
Förordning om undervisningsområdet för den ordinarie professuren i agrikulturkemi och -fysik vid Helsingfors universitet
750/1984
Förordning om kompetensvillkoren for bibliotekarietjänsten vid Helsingfors universitets historisk-filologiska sektion
748/1984
Förordning angående bringande i kraft av avtalet med linden för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmogenhet och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri
747/1984
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Indien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
746/1984
Finlands Banks beslut om beskrivningen av Finlands Banks tiomarkssedel av 1980 års typ Litt. A
745/1984
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
744/1984
Statsrådets beslut om de allmänna grunderna för prövning av behovet av grunddagpenning inom utkomstskyddet för arbetslösa
743/1984
Förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
742/1984
Förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
740/1984
Förordning om upphävande av förordningen om statsförvaltningens skadeståndsnämnd
739/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Sovjetunionen om samarbete inom filmbranschen
736/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Socialistiska Folkrepubliken Albanien om internationell godstransport på landsväg och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
735/1984
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Socialistiska Folkrepubliken Albanien om internationell godstransport på landsväg
732/1984
Statsrådets beslut angående upphävande av statsrådets beslut om erläggande av exportdeposition för vissa varor
724/1984
Förordning om skolor för hörselskadade och synskadade
722/1984
Förordning om kommunal skolförvaltning
721/1984
Förordning om kvällsgymnasier
720/1984
Förordning om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium
719/1984
Gymnasieförordning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.