Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 ...6 - 2

718/1984
Grundskoleförordning
716/1984
Skolförordning
715/1984
Naturnäringsförordning
711/1984
Statsrådets beslut om sänkning av priset på köpfoder
710/1984
Statsrådets beslut om erläggande av extra veteranpension åt utomlands bosatta finska krigsveteraner
709/1984
Förordning om förvägrande av besvärsrätt i fråga om olycksfallsverkets beslut angående extra veteranpensioner som beviljas utomlands bosatta finska krigsveteraner
708/1984
Förordning om bringande i kraft av en ändring i den nordiska konventionen om social trygghet
707/1984
Undervisningsministeriets beslut om antecknande av ändring av Judiska församlingen i Helsingfors benämnda religionssamfunds samfundsordning i registret över religionssamfunden
706/1984
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om temporärt ordnande av fiske i Pielisjoki
702/1984
Förordning om försök med stöd för arbetslösa som ämnar bli företagare
698/1984
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utjämningsavgift för utsäde
697/1984
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för elementbyggande
694/1984
Statsrådets beslut om stabilisering av prisnivån för matpotatis
692/1984
Statsrådets beslut om fastställande av i 2, 7 och 12 § lagen om statsandelar och -understöd samt Iån åt kommunala grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek avsedda markbelopp
691/1984
Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för vissa köttberedningar
689/1984
Förordning om arbetskraftskommissioner
687/1984
Statsrådets beslut om tilläggspris som skall betalas till odlarna för sockerbetor
685/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen om ändring av och förlängning av giltighetstiden för den med Sri Lanka ingångna överenskommelsen om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Sri Lanka
684/1984
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Hongkong om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Hongkong
678/1984
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om grunder som bör iakttagas vid fastställande av köpvärde för levande villebråd
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.