Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 ...6 - 2

677/1984
Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån
674/1984
Statsrådets beslut om räntan för bostadslån enligt jorddispositionslagen och vissa andra lagar
673/1984
Statsrådets beslut om grunderna för statsandel för veterinärs arvoden och resekostnadsersättningar
672/1984
Förordning om veterinärer tillkommande förrättningsarvoden
669/1984
Förordning om kanslinotariernas och notariernas antal i domsagorna
667/1984
Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens lantbrukstekniska anstalts prestationer
666/1984
Förordning om bringande i kraft av avtalet med Nya Zeeland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri
665/1984
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Nya Zeeland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
662/1984
Filmarkiveringsförordning
658/1984
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om amortering år 1985 av ansvarighetsunderskott som uppkommit genom nedsättning av försäkringspremie enligt l agen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden under år 1982
657/1984
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om amortering år 1985 av ansvarighetsunderskott som uppkommit genom nedsättning av försäkringspremie för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor under år 1982
654/1984
Förordning om arbeten för främjande av skogens naturliga förnyelse och skogsodlingsarbeten inom vissa stormskadeområden
652/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen om upprättande av Afrikanska utvecklingsbanken samt om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri
651/1984
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om upprättande av Afrikanska utvecklingsbanken
650/1984
Statsrådets beslut om överföring av vissa tjänster
649/1984
Förordning om produktionskvoter för mjölk
648/1984
Förordning om tjänsteregleringar vid post- och televerket
647/1984
Förordning om vissa tjänsteregleringar
646/1984
Lag om ägobyte mellan staten och Esbo stad
634/1984
Företagsinteckningslag
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.