Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

67/1984
Statsrådets beslut om tekniska kontrollcentralens besiktningsdistrikt och distriktsbyråernas förläggningsorter
66/1984
Förordning om tekniska kontrollcentralen
65/1984
Lag om tekniska kontrollcentralen
61/1984
Statsrådets beslut om trädesavtal som ingås år 1984
60/1984
Statsrådets beslut om avtal om minskad husdjursskötsel, vilka ingås år 1984
59/1984
Statsrådets beslut om avtal om minskad hönsäggsproduktion, vilka ingås år 1984
58/1984
Statsrådets beslut om avtal om minskad mjölkproduktion, vilka ingås år 1984
57/1984
Statsrådets beslut om avtal om minskad lantbruksproduktion, vilka ingås år 1984
56/1984
Statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1984
55/1984
Förordning om bringande i kraft av avtalet med Demokratiska Folkrepubliken Algeriet om ekonomiskt, industriellt, vetenskapligt och tekniskt samarbete
54/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbetet vid genomförande av telesatellitprojektet Tele-X
53/1984
Statsrådets beslut angående de undantag från stadgandena i folkpensionslagen och familjepensionslagen som föranleds av överenskommelsen med Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet
52/1984
Förordning om överenskommelsen med Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet samt om de undantag från stadgandena i sjukförsäkringslagen som föranleds av det till överenskommelsen fogade protokollet
51/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet och av två protokoll rörande ändring av överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dem
50/1984
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet samt i två protokoll rörande ändring av överenskommelsen
49/1984
Miljöministeriets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för avlönande av kommunala energikonsulenter
48/1984
Statsrådets beslut om bidrag för transport av mjölk
47/1984
Statsrådets beslut om bidrag för transport av kött
46/1984
Statsrådets beslut om bildande av investeringsreservering
43/1984
Förordning om bringande i kraft av det sjätte internationella tennavtalet
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.