Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 ...6 - 2

633/1984
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
629/1984
Förordning om specialtandläkarexamen
626/1984
Förordning om vissa examina inom hälsovården
625/1984
Handels- och industriministeriets beslut om de enhetskostnader, vilka tillämpas i fråga om investeringsbidrag för projekt rörande pälsdjursfarmar och växthus
624/1984
Arbetskraftministeriets beslut angående tillämpningen av förordningen om stöd för placering av arbetshandikappade personer i arbete
623/1984
Arbetskraftministeriets beslut om den maximala ersättning som enligt förordningen om stöd för placering av arbetshandikappade personer i arbete skall betalas för den som sysselsatts i specialarbete
622/1984
Statsrådets beslut om avlöning at värnpliktig för annan tjänstgöringstid än i aktiv trupp
621/1984
Förordning om upphävande av förordningen om stöd för placering av långtidsarbetslösa i arbete
620/1984
Förordning om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs kastlinjer
618/1984
Förordning om bringande i kraft av ändring av protokollen nr 1 och nr 2 till avtalet med Europeiska ekonomiska gemenskapen
617/1984
Förordning om bringande i kraft av en ändring av bilaga G till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen
611/1984
Skoltlag
610/1984
Naturnäringslag
608/1984
Förordning om obligatorisk upplagring av läkemedel
603/1984
Lag om arbetslöshetskassor
602/1984
Lag om utkomstskydd för arbetslösa
601/1984
Instruktion för Finlands Banks revisorer
600/1984
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst 1 företagsekonomi vid Kuopio universitet
598/1984
Förordning om sjöfartsbranschens utbildningscentral
596/1984
Förordning om kompetensvillkoren för tjänster och befattningar vid Uleåborgs universitet samt om åliggandena för innehavare av tjänster och befattningar vid universitetet
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.