Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 425 - 384 ...6 - 2

595/1984
Förordning om Uleåborgs universitets forskningsinstitut för norra Finland
594/1984
Förordning om inrättande och indragning av tjänster vd undervisningsministeriet
592/1984
Handels- och industriministeriets beslut om besiktning av elanläggningar
591/1984
Statsrådets beslut om truckar och besiktning av dem
590/1984
Förordning om inrättande av en yngre regeringssekreterartjänst vid arbetskraftsministeriet
588/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid länsstyrelserna
587/1984
Förordning om bringande i kraft av avtalet om tillämpning av avtalet om nyttjande av kärnmaterial, utrustning, anläggningar och information, som överförts mellan Finland och Kanada
586/1984
Förordning om bringande i kraft av vissa ändringar i konventionen om upprättande av Internationella sjöfartsorganisationen
585/1984
Förordning om bringande i kraft av vissa ändringar i konventionen om upprättande av Internationella sjöfartsorganisationen
582/1984
Förordning om tjänsteregleringar vid post- och televerket
581/1984
Förordning om ändring av benämningarna på vissa befattningar inom tullverket
580/1984
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom utrikesministeriets förvaltningsområde
576/1984
Filmarkiveringslag
574/1984
Dammsäkerhetsförordning
570/1984
Lag om temporära produktionskvoter för mjölk
569/1984
Lag om temporär kvotavgift för mjölk
568/1984
Finansministeriets beslut on upphävande av finansministeriets beslut on utgallring av vissa handlingar i omsättningsskattekontorets och omsättningsskattebyråernas arkiv
566/1984
Förordning om sjukvård för statstjänstemän
564/1984
Förordning om inrättande av en tjänst och indragning av en annan tjänst vid lantmäteriförvaltningen
563/1984
Förordning om statsunderstöd till folkhögskolor
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 425 - 384 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.