Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 425 - 384 383 - 354 ...6 - 2

562/1984
Förordning om inrättande av en tjänst vid försvarsmakten
561/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde
558/1984
Förordning om inrättande och indragning av tjänster vid yrkesutbildningsstyrelsen
557/1984
Förordning om kompetensvillkoren för tjänster och befattningar vid enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet samt om innehavarnas av tjänst eller befattning åligganden
556/1984
Förordning om enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
555/1984
Lag om val av skolnämnd samt om förlängning av mandattiden för kommunalt läroverks direktion och föräldraråd samt för grundskolråd år 1985
542/1984
Lag om statsunderstöd till folkhögskolor
540/1984
Trafikministeriets beslut angående de kommuner på vilkas område uppbäres en lägre avgift för television
539/1984
Statsrådets beslut om ändring av importavgifter för vissa ostar
538/1984
Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Kouvola och Kuusankoski städer
537/1984
Statsrådets beslut om anvisningar i fråga om luftens kvalitet
536/1984
Förordning om bringande i kraft av konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen
535/1984
Förordning om bringande i kraft av en ändring av bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
531/1984
Förordning on inrättande av en tjänst vid miljöministeriet
530/1984
Förordning om inrättande av en byråchefstjänst vid ekonomiplaneringsbyrån vid handels- och industriministeriets avdelning
529/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid högskolorna
528/1984
Förordning om inrättande och indragning av två Iektorstjänster vid Helsingfors universitet
527/1984
Ändringar I statsförslaget för år 1984
526/1984
Handels- och industriministeriets beslut om koefficienten för beräkning av startbidrag
522/1984
lnrikesministeriets beslut om överföring av två lägenheter från Kajana stad till Vuolijoki kommun
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 425 - 384 383 - 354 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.