Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

42/1984
Förordning om bringande i kraft av 1983 års protokoll över en ytterligare förlängning av giltighetstiden för 1971 års konvention rörande handel med vete och en ytterligare förlängning av giltighetstiden för 1980 års konvention om livsmedelshjälp
41/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om samarbete på transport- och kommunikationsområdet
40/1984
Förordning om bringande i kraft av avtalet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna om kulturellt samarbete
38/1984
Förordning om inrättande och indragning av tjänster vid högskolorna
37/1984
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar vid försvarsministeriet underlydande förvaltningsområden
36/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen om ändring av samarbetsöverenskommelsen mellan de nordiska länderna
35/1984
Förordning om ikraftträdande av lagen angående ändring av 1 och 2 §§ lagen om Nordiska rådets Finlands delegation
33/1984
Statsrådets beslut om erläggande av exportdeposition för vissa varor
29/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Europeiska rymdorganisationen om Finlands deltagande i driftprogrammet för Meteosat
25/1984
Lag om försäljning av markområden till Helsingfors stad
24/1984
Lag om ägobyte mellan staten och Varkaus stad
23/1984
Lag om ägobyte mellan staten och Kuopio stad
22/1984
Lag om ägobyte mellan staten och Åbo stad
21/1984
Lag om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar
19/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar inom trafikministeriets förvaltningsområde
18/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar vid justitiekanslersämbetet samt inom justitieministeriets förvaltningsområde
14/1984
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar vid finansministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
12/1984
Lag om ändring av grunderna för vissa ämbetsverks och inrättningars utgiftsstater
11/1984
Republiken Finlands statsförslag för år 1984
10/1984
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.