Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 425 - 384 383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 ...6 - 2

383/1984
Statsrådets beslut om bindande av folkpensionerna vid levnadskostnaderna
382/1984
Statsrådets beslut om höjning av ersättningar som betalas på grundvalen av åren 1981 och 1982 ingångna avtal om minskad mjölkproduktion
379/1984
Statsrådets beslut om förordnande av vissa kommuner och en del av en kommun till specialområden
378/1984
Förordning om förbjudande av laxfiske inom konventionsområdet för konventionen om bevarandet av lax i Nordatlanten
370/1984
Förordning om upphävande av uppbörd av lösen och förrättningsarvoden i vissa domsagor samt om reglerande av vissa domsagors förvaltning
369/1984
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Pakistan om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Pakistan
368/1984
Förordning om bringande i kraft av en ändring i konventionen om underlättande av internationell sjöfart
367/1984
Förordning om bringande i kraft av ändringar av artiklarna 24 och 25 i stadgan för Världens hälsovårdsorganisation
366/1984
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för klasslärare i grundskolan samt om ikraftträdandet av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt om dess tillämpning
365/1984
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad for klasslärare i grundskolan samt om tillämpningen av överenskommelsen
364/1984
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunden för i 2 § lagen om upphävande av 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett förskott år 1984
363/1984
Undervisningsministeriets beslut angående inskrivning av Ortodoxa Helige Nikolai Församling benämnda religionssamfund i registret over religionssamfunden
362/1984
Undervisningsministeriets beslut angående inskrivning av De Kristliga Gärningarnas Kyrka benämnda religionssamfund i registret över religionssamfunden
361/1984
Undervisningsministeriets beslut angående inskrivning av Krishnarörelsen, Iskcon i Finland benämnda religionssamfund i registret över religionssamfunden
360/1984
Statsrådets beslut angående ändring av bil- och motorcykelskatt
359/1984
Statsrådets beslut om nedsättning av sockeraccisen
358/1984
Statsrådets beslut om understöd som beviljas för betalning av ränta på primärlån för hyreshus
357/1984
Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen mellan St. Michels stad och St. Michels landskommun
356/1984
Förordning om matpotatis
354/1984
Inrikesministeriets beslut om passgransknings- och gränsövergångsställen
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...595 - 563 562 - 522 521 - 477 476 - 428 425 - 384 383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.