Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...562 - 522 521 - 477 476 - 428 425 - 384 383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 ...6 - 2

353/1984
Statsrådets beslut om startstöd till unga odlare
352/1984
Statsrådets beslut angående minimipris och riktpris för saluförd strömning och vassbuk
351/1984
Statsrådets beslut om principiella anvisningar för beviljande av investerings-, start- och utvecklingsbidrag
350/1984
Förordning om lantbrukets forskningscentral
349/1984
Förordning om vissa regleringar av grundskolans arbetsdagar under läsåret 1983-84
334/1984
Förordning om studentkåren och studentnationerna vid Kuopio universitet
332/1984
Förordning om kompetensvillkoren för tjänster och befattningar vid veterinärmedicinska högskolan samt om åliggande för innehavarna av tjänster och befattningar
331/1984
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst i hälsovårdens didaktik vid Kuopio universitet
330/1984
Förordning om veterinärmedicinska högskolan
329/1984
Förordning om Uleåborgs universitet
322/1984
Statsrådets beslut om arealtillägg
318/1984
Statsrådets beslut om grunderna för fördelning av understöd för reparationsverksamhet i energihushållningssyfte
316/1984
Förordning angående statsborgen för Outokumpu Oy:s utländska och inhemska Iän
315/1984
Förordning om säkerhetsupplagsavgift
310/1984
Lag om ändring av grunderna för de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas utgiftsstater
309/1984
Försvarsministeriets beslut om de värnpliktigas inträde i aktiv tjänst år 1985
307/1984
Statsrådets beslut om grunderna för planering och uppförande av biblioteksbyggnader samt normalpris för dessa
306/1984
Statsrådets beslut angående grunderna för planering och uppförande av grundskolbyggnader samt normalpris för dessa byggnader
298/1984
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1984
296/1984
Lag om begränsningsfond och begränsningsmål vid sjörättsligt ansvar
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...562 - 522 521 - 477 476 - 428 425 - 384 383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.