Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...476 - 428 425 - 384 383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 ...6 - 2

258/1984
Statsrådets beslut om upphävande av vissa statsrådsbeslut angående tryckkärl
253/1984
Förordning angående statsborgen för Industrins Kraft Ab:s utländska och inhemska lån
252/1984
Utlänningsförordning
250/1984
Förordning om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet
248/1984
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de resultatgränser som skall iakttagas vid införsel av varmblodiga travare
247/1984
Inrikesministeriets beslut om upphävande av ministeriets för inrikesärendena beslut angående förandet av de lokala befolkningsböckerna och förrättandet av mantalsskrivning i Varkaus stad
246/1984
Statsrådets beslut om allmänna villkor för statsunderstöd för stödjande av utlandspraktik
245/1984
Statsrådets beslut om handläggningen av ärenden i bekämpningsmedelsnämnden
244/1984
Statsrådets beslut om överföring av vissa tjänster
241/1984
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid post- och televerket
240/1984
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
239/1984
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid Helsingfors universitet
237/1984
Förordning om bringande I kraft av kulturavtalet med Portugal
236/1984
Förordning om bringande i kraft av avtalet med Sri Lanka för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri
235/1984
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Sri Lanka för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
234/1984
Handels- och industriministeriets beslut om förhandsbesiktning och övervakning av elmateriel
229/1984
Statsrådets beslut om de allmänna villkoren för lån för marknadsföring av turismen utomlands
222/1984
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp
221/1984
Förordning om patientskadenämnden
219/1984
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kartverksenheternas verksamhetsområden
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...476 - 428 425 - 384 383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.