Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...425 - 384 383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

218/1984
Förordning om inrättande av en tjänst och indragning av en annan vid statsrådets kansli
217/1984
Förordning om statsrådets kansli
215/1984
Förordning om bringande i kraft av en ändring av bilaga I till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
214/1984
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om karenstider för bekämpningsmedel och om andra begränsningar av användningen av dem
213/1984
Förordning om produktion av högklassigt frö- och plantmaterial vid lantbrukets forskningscentral
211/1984
Förordning om bekämpningsmedel
204/1984
Statsrådets beslut om ränteunderstöd, som på grund av arbetslöshet erlägges till studielåntagare
193/1984
Förordning om geodetiska institutet
190/1984
Förordning om strålsäkerhetscentralen
189/1984
Förordning om statens tekniska forskningscentral
187/1984
Inrikesministeriets beslut angående förandet av de lokala befolkningsböckerna och förrättandet av mantalsskrivning I städerna Helsingfors, Åbo, Björneborg och Tammerfors
186/1984
Statsrådets beslut angående bildande av Varkaus härad och om vissa arrangemang beträffande häraderna
185/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom folkbokföringsförvaltningen
183/1984
Förordning om folkbokföringsförvaltningen
181/1984
Förordning om inrättande av en tjänst samt indragning av en tjänst och en befattning vid arbetskraftsministeriet
180/1984
Statsrådets beslut om understöd för semesterverksamhet av Penningautomatföreningens avkastning
179/1984
Statsrådets beslut om statsunderstöd för semesterverksamhet som bedrivs av fackföreningsrörelsens semesterorganisationer
178/1984
Statsrådets beslut om statsunderstöd för semesterverksamhet som bedrivs av lantbrukar- och småföretagarbefolkningens semesterorganisationer
172/1984
Handels- och industriministeriets beslut om ammoniumnitrat
171/1984
Förordning om ammoniumnitrat
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...425 - 384 383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.