Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

168/1984
Republikens Presidents öppna brev, angående en ändring i statsrådet
164/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar vid jord- och skogsbruksministeriet och inom dess förvaltningsområde
158/1984
Lag om tjänste- och arbetsvillkorsutskottet inom ortodoxa kyrkosamfundet i Finland
154/1984
Statsrådets beslut om fastställande av maximibeloppet för kommunens andel av kostnaderna för enligt folkpensionslagen utgående tilläggsdelar för år 1984
129/1984
Förordning om indragnin_g av vissa tjänster vid länsstyrelserna
128/1984
Förordning om bringande i kraft av en ändring av bilaga I till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan
127/1984
Förordning om bringande i kraft av en ändring av bilaga F.4. till den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden
126/1984
Förordning om bringande i kraft av avtalet med Frankrike om underlättande av mresebestammelser
124/1984
Lag om förfarandet vid uppsägning av arbetsavtal
123/1984
Statsrådets beslut om utvecklingsåtgärder för jord- och skogsbruket inom Vuotosområdet
121/1984
Förordning om regionalt stödjande av produktionsverksamheten
119/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid undervisningsministenet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
118/1984
Förordning om vissa tjänsteregleringar
113/1984
Statsrådets beslut om delegationen för vattenärenden
112/1984
Statsrådets beslut om utbildningsersättning till arbetsgivare år 1984
111/1984
Statsrådets beslut angående omorganisation av två polisdistrikt
110/1984
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar vid handels och industriministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
109/1984
Förordning om inrättande av en direktörstjänst vid Helsingfors universitets institut för genteknologi
108/1984
Förordning om inrättande av en ordinarie professorstjänst i psykologi, vid Helsingfors universitets filosofiska fakultet
107/1984
Statsrådets beslut om beviljande av understöd år 1984 för vård och rehabilitering av svårt sjukt barn
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.