Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

105/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar vid social och hälsovårdsministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
103/1984
Förordning angående fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1984
101/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa befattningar vid polisen
99/1984
Lag om ägobyte mellan staten och aktiebolaget Veitsiluoto Oy
97/1984
Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek
95/1984
Statsrådets beslut om specialomsorgsdistrikt
93/1984
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar inom utrikesförvaltningen
89/1984
Förordning om kanslinotariernas och notariernas antal i domsagorna
86/1984
Lag om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab vid upplåning utomlands år 1984
85/1984
Statsrådets beslut om understöd som beviljas för stödjande av produktionsverksamheten i Björneborgs och Kotka städer
82/1984
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar vid gränsbevakningsväsendet
81/1984
Förordning om inrättande av en tjänst och indragning av en annan vid inrikesministeriet
80/1984
Förordning om indragning av vissa tjänster och befattningar vid statsrådets kansli och mättande av motsvarande tjänster och befattningar vid inrikesministeriet
76/1984
Lag om folkbokföringsförvaltningen
75/1984
Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut angående undantag från bestämmelser som utfärdats om mjölkens försäljningstid med stöd av lagen om mjölkkontroll (558/46)
74/1984
Statsrådets beslut angående i 5 § lagen om bostadsproduktion och i 12 § lagen om inlösen av hyresbostäder avsedda bedömningsgrunder
73/1984
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid miljöministeriet och om dess förvaltningsområde
72/1984
Förordning om vissa åtgärder i anslutning till samhällsgarantin för unga
71/1984
Förordning om stöd för placering av långtidsarbetslösa i arbete
68/1984
Förordning om avgifter till tekniska kontrollcentralen
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 ...383 - 354 353 - 296 293 - 259 258 - 219 218 - 171 168 - 107 105 - 68 67 - 43 42 - 10 6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.