Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

891/1983
Laki linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) eräiden määräysten hyväksymisestä
890/1983
Päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
889/1983
J Julistus neljästä kiitos-,katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1984
888/1983
Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista
887/1983
Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista
885/1983
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1983 tulo- ja menoarvioon
883/1983
Päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista
878/1983
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1984
877/1983
Päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä
876/1983
Asetus autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista
875/1983
Asetus virkamiesten maksuttoman sairaanhoidon järjestämisestä puolustusministeriön hallinnonalalla
874/1983
Asetus eräiden tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen voimaansaattamisesta
870/1983
Päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
869/1983
Päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
868/1983
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
867/1983
Päätös Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa suoritetun vankeinhoitotutkinnon määrittelystä korkeakoulututkinnoksi
866/1983
Päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
851/1983
Förmynderskapsförordning
848/1983
Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
847/1983
Förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.