Författningsändringsregister: 1983

846/1983
Päätös merimiehen maissa saadusta tulosta tehtävästä työtulovähennyksestä, ylimääräisestä työtulovähennyksestä ja palkkavähennyksestä vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa
845/1983
Päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
844/1983
Päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten
843/1983
Päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen lisäosan maksamista varten
838/1983
Päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista
837/1983
Asetus kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuosiksi 1984 ja 1985
836/1983
Päätös vastustettavista eläintaudeista
833/1983
Asetus kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annettavista otteista ja muista tiedoista perittävistä maksuista
832/1983
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehtyyn juustojen tuontia ja vientiä koskevaan väliaikaiseen sopimukseen kirjeenvaihdolla tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
822/1983
Laki vuoden 1984 poikkeussäännöksistä verolakeihin
820/1983
Päätös kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta
814/1983
Asetus Brasilian Federatiivisen Tasavallan kanssa taloudellisesta ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
813/1983
Asetus Suomen ja Neuvostoliiton välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
812/1983
Asetus teollismallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen 5 artiklan muutosten voimaansaattamisesta
811/1983
Asetus tavaroiden ja palvelusten kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen 5 artiklan muutosten voimaansaattamisesta
810/1983
Asetus kansainvälistä patenttiluokitusta koskevan Strasbourgin sopimuksen 7 artiklan muutosten voimaansaattamisesta
809/1983
Päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
804/1983
Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä
803/1983
Asetus virkamieseläkkeistä annetun lain mukaisen korkeimman täyden eläkkeen määrästä
802/1983
Väestörekisterikeskuksen maksuasetus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.