Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 ...7 - 4

739/1983
Päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1982 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1984
736/1983
Päätös hinnanerojen perimisestä nestemäisten polttoaineiden hinnankorotuksen yhteydessä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
733/1983
Asetus Oy Wärtsilä Ab:n lainojen valtion takauksista
731/1983
Asetus rajavartiolaitoksen ja poliisin räjähdysvaarallisista aineista
730/1983
Päätös vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myönnettävien korkotukilainojen korosta
725/1983
Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista
721/1983
Asetus tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden A.1., A.2., E.3., E.4., E.6., F.1. ja F.3. voimaansaattamisesta
717/1983
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
716/1983
Päätös kansallisista mittauspaikoista
714/1983
Laki eräiden kiinteistöjen vaihdosta valtion ja Oulun kaupungin välillä
713/1983
Päätös teollisuuden vesiensuojelulainojen korosta
710/1983
Asetus terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon varsinaisen professorin viran perustamista Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan
708/1983
Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta.
707/1983
Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
706/1983
Asetus Egyptin kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
705/1983
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa tehdyn maksusopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
703/1983
Laki Ounasjoen erityissuojelusta
702/1983
Asetus Kuopion yliopiston virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä
701/1983
Asetus Kuopion yliopistosta
700/1983
Asetus Joensuun korkeakoulun eräiden virkojen ja toimien sijoittamisesta Joensuun yliopiston tiedekuntiin
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.