Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...801 - 767 766 - 740 739 - 700 699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 ...7 - 4

614/1983
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
613/1983
Asetus panttivankien ottamista vastaan tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
612/1983
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
611/1983
Asetus suunnittelujohtajan viran perustamisesta puolustustaloudelliseen suunnittelukuntaan
607/1983
Socialvårdsförordning
606/1983
Ordningsbotsförordning
605/1983
Asetus rikesakosta tieliikenteessä
604/1983
Päätös paikallisten väestökirjojen pitämisestä ja henkikirjoituksen toimittamisesta Helsingin, Turun, Porin, Tampereen ja Lahden kaupungeissa
603/1983
Päätös Pudasjärven kihlakunnan muodostamisesta ja Oulun kihlakuntaa koskevasta järjestelystä
602/1983
Päätös eräiden virkojen siirtämisestä
601/1983
Asetus Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueesta
599/1983
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
598/1983
Asetus eräistä valtionrautateiden virkajärjestelyistä
597/1983
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
596/1983
Asetus eräiden henkikirjoittajan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
595/1983
Asetus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehtyyn yleissopimukseen liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
594/1983
Asetus Maailmanpostiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
593/1983
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1983 tulo- ja menoarvioon
592/1983
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1983 aikana
591/1983
Laki aluevaihdosta valtion ja Perusyhtymä Oy:n välillä
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...801 - 767 766 - 740 739 - 700 699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.