Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...766 - 740 739 - 700 699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 ...7 - 4

590/1983
Päätös lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävien korkotukilainojen korosta
589/1983
Päätös eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnettävien korkotukilainojen korosta
588/1983
Päätös vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien korkotukilainojen koroista
587/1983
Päätös asuntoaluehankinnan korkotukiluoton korosta
583/1983
Asetus opetusministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
580/1983
Laki ympäristöministeriön ja geologisen tutkimuslaitoksen menosääntöjen perusteiden muuttamisesta
575/1983
Asetus työvoiman liikkuvuuden edistämisestä
571/1983
Asetus ympäristöministeriöstä
569/1983
Päätös kattilalaitoksen käytöstä miehittämättömänä
568/1983
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Alavuden kaupungista sekä Ilmajoen ja Jalasjärven kunnista Peräseinäjoen kuntaan
567/1983
Päätös erään tilan ja alueiden siirtämisestä Hartolan kunnasta Joutsan kuntaan
566/1983
Päätös erään tilan ja alueiden siirtämisestä Savonlinnan kaupungista Punkaharjun kuntaan
565/1983
Päätös kahden tilan siirtämisestä Keuruun kunnasta Virtain kaupunkiin
564/1983
Päätös rajojen määräämisestä eräiltä osin Parikkalan ja Saaren, Parikkalan ja Rautjärven sekä Rautjärven ja Ruokolahden kuntien välillä
563/1983
Päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Lappeenrannan kaupungin ja Lemin kunnan, Lappeenrannan kaupungin ja Ylämaan kunnan sekä Luumäen ja Ylämaan kuntien välillä
562/1983
Päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan välillä
558/1983
Förordning angående upphävande av 1 § 2 mom. och 3 § förordningen om tryggande av underhåll for barn
554/1983
Asetus invaliidihuoltolaissa tarkoitetusta suojatyöstä annetun asetuksen kumoamisesta
546/1983
Päätös lasten ja nuorison avohuollon kehittämistoimintaan kunnille myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
545/1983
Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 57 §:n kumoamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...766 - 740 739 - 700 699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.