Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 ...7 - 4

491/1983
Päätös eräiden alueiden määräämisestä asuntojen perusparannuskokeilualueiksi
489/1983
Asetus Bulgarian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan kirjeenvaihdon voimaansaattamisesta
488/1983
Päätös jäkälän tarkastuksesta suoritettavasta palkkiosta
487/1983
Päätös perusteista, joiden mukaan työntekijän eläkelain 19 b §:ssä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §: ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 17 §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
486/1983
Handels- och industriministeriets beslut om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter
485/1983
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 31 §:n kumoamisesta
481/1983
Lag om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade
479/1983
Laki kunnan kouluhallinnosta
478/1983
Iltalukiolaki
477/1983
Gymnasielag
476/1983
Grundskolelag
475/1983
Päätös reumatautisten hoitolasten päivähoitomaksuista
474/1983
Päätös liikevaihtoveron aiheuttamista muutoksista lääketaksaan
473/1983
Päätös lääketaksasta
471/1983
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 75 §:n muuttamisesta
462/1983
Päätös kotieläintuotannon rajoittamisesta eräissä tapauksissa
458/1983
Asetus teräsrakennetekniikan professorin viran perustamisesta teknilliseen korkeakouluun
457/1983
Asetus puumarkkinatieteen apulaisprofessorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
456/1983
Asetus maatalousteknologian varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
455/1983
Asetus kotieläintieteen apulaisprofessorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.