Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 ...7 - 4

327/1983
Lag om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden
326/1983
Militär rättegångslag
321/1983
Laki rikoslain täydentämisestä sotilasrikoksia koskevilla säännöksillä
320/1983
Päätös teollisuustullien ehdoista
319/1983
Päätös ehdoista, joilla eräät tuotteet vapautetaan valmisteverosta
318/1983
Päätös valtiovarainministeriön eräiden virkojen ja toimien siirtämisestä
317/1983
Asetus eräistä posti- ja telelaitoksen virkajärjestelyistä
316/1983
Asetus valtiovarainministeriön eräistä virkajärjestelyistä
314/1983
Asetus musiikinopettajan tutkintoon johtavien opintojen väliaikaisesta järjestämisestä Sibelius-Akatemiassa
312/1983
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn ydinenergian alalla tapahtuvassa materiaalin, teknologian tai laitteiston viennissä noudatettavia suuntaviivoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
310/1983
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
309/1983
Asetus metsäntutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
306/1983
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
303/1983
Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilaki
299/1983
Asetus vuonna 1983 pidettävien Yleisurheilun ensimmäisten maailmanmestaruuskilpailujen johdosta lyötävästä juhlarahasta
294/1983
Päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
292/1983
Förordning om fritidsfarkosters flaggor
291/1983
Asetus Romanian kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Romaniasta tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
286/1983
Asetus oikeuspsykiatrian professorin viran perustamisesta Kuopion korkeakouluun
285/1983
Asetus poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.