Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

1102/1983
Päätös Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1984
1101/1983
Päätös vuonna 1984 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1100/1983
Päätös maatalousmaan arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1098/1983
Laki vuodelta 1984 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1096/1983
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1983 tulo- ja menoarvioon
1095/1983
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
1094/1983
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan jatkamisesta
1093/1983
Laki valtiontilintarkastajain kansliasta
1092/1983
Päätös osingon ja koron vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa
1091/1983
Päätös ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
1089/1983
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1088/1983
Päätös kalan ja kalavalmisteiden histamiinipitoisuudesta
1087/1983
Päätös eräiden kuntien ja kunnanosien määräämisestä erityisalueiksi
1086/1983
Päätös toimenpiteistä nuorisopoliittisen suunnittelun ja yhteistyön kehittämiseksi keskushallinnossa
1085/1983
Päätös valtion nuorisoneuvostosta
1084/1983
Valtioneuvoston päätös valtion urheiluneuvostosta
1079/1983
Päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta
1078/1983
Päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1077/1983
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
1076/1983
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 1102 - 1076 1069 - 1016 1015 - 952 951 - 892 891 - 847 846 - 802 801 - 767 766 - 740 739 - 700 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.