Författningsändringsregister: 1982

Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 1081 - 1052 1051 - 993 992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 ...13 - 1

868/1982
Förordning om utövning av läkaryrket
863/1982
Laki kotimaisen sokerin tuotannosta
862/1982
Päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
861/1982
Asetus työvammatapauksissa myönnettäviä etuja koskevan yleissopimuksen liitteessä olevan uudistetun ammattitautiluettelon voimaansaattamisesta
859/1982
Asetus eräistä posti- ja telelaitoksen virkajärjestelyistä
858/1982
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
850/1982
Laki voin hinnanalennuskorvauksesta ja hinnanalennusmaksusta annetun lain kumoamisesta
849/1982
Laki vuodelta 1983 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
847/1982
Päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
846/1982
Päätös hinnanerojen perimisestä nestemäisten polttoaineiden hinnankorotuksen yhteydessä
845/1982
Päätös eräiden nestemäisten polttoaineiden hinnoista
844/1982
Päätös eräiden hyödykkeiden vapauttamisesta hintasulusta
843/1982
Päätös sosiaali- ja terveysministeriön eräiden virkojen ja toimien siirtämisestä
842/1982
Päätös erään viran siirtämisestä
841/1982
Päätös asiain käsittelystä öljyvahinkolautakunnassa
835/1982
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
834/1982
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1983
832/1982
Asetus työrajoitteisten henkilöiden työhönsijoituksen tukemisesta
828/1982
Lag om nykterhetsarbete
827/1982
Päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista
Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 1081 - 1052 1051 - 993 992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.