Författningsändringsregister: 1982

Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...1051 - 993 992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 ...13 - 1

781/1982
Päätös kurssiaikana palkkaa tai muuta vastaavaa tuloa saavan työllisyyskoulutukseen osallistuvan oppilaan oikeudesta koulutustukeen sekä ilmaiseen oppilasmajoitukseen ja ruokailuun
780/1982
Päätös kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin
779/1982
Päätös valtion lentoasemilla perittävien eräiden liikennöimismaksujen väliaikaisesta alentamisesta
776/1982
Asetus virkamieseläkkeestä annetun lain mukaisen korkeimman täyden eläkkeen määrästä 1 lokakuuta 1982 lukien
773/1982
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
772/1982
Asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä
769/1982
Päätös työturvallisuuslain soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen
768/1982
Päätös maatalous- pienyrittäjäväestön lomajärjestöjen lomatoiminnan valtionavusta
767/1982
Päätös ammattiyhdistysliikkeen lomajärjestöjen sosiaalisen lomatoiminnan valtionavusta
766/1982
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
765/1982
Päätös kananmunien lisähinnasta
763/1982
Päätös eräiden kunnan peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja - avustuksista sekä lainoista annetun lain 2, 7 ja 12 §:ssä tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
761/1982
Asetus työsuojeluhallituksen suoritteista perittävistä maksuista
759/1982
Päätös turvavarastointiin myönnettävien korkotukilainojen korosta
758/1982
Päätös yritysten turvavarastointiin myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
754/1982
Päätös eräiden alueiden määräämisestä asuntojen perusparannuskokeilualueiksi
753/1982
Päätös eräiden asuntolainojen korosta
751/1982
Asetus Tshekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen 10 artiklan soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
749/1982
Asetus kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
748/1982
Asetus Belgian kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...1051 - 993 992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.