Författningsändringsregister: 1982

Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 516 - 485 ...13 - 1

747/1982
Päätös kihlakunnanoikeuden lautamiehen palkkion perusteista
745/1982
Päätös hintasulusta ja eräiden hyödykkeiden hintojen säännöstelystä sen jälkeen
741/1982
Päätös kylvösiemenistä perittävistä tasausmaksuista
737/1982
Päätös ruokaperunan hintatason vakaannuttamisesta
736/1982
Päätös voin hinnanalennuksista
735/1982
Päätös erään viran siirtämisestä
734/1982
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
733/1982
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
732/1982
Asetus puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
731/1982
Päätös kalastuksen rajoittamisesta eräissä vesissä
730/1982
Päätös ravintorasvaveromäärien muuttamisesta
729/1982
Päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
725/1982
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä
716/1982
Luftvårdsförordning
713/1982
Asetus vuoden 1979 kansainvälisen luonnonkumisopimuksen voimaansaattamisesta
712/1982
Asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun alin voimaantulosta
711/1982
Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
710/1982
Socialvårdslag
701/1982
Laki lastenkotien valtionavusta annetun lain kumoamisesta
700/1982
Laki kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten valtionavusta annetun lain kumoamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 516 - 485 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.