Författningsändringsregister: 1982

Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 516 - 485 484 - 453 452 - 407 ...13 - 1

641/1982
Asetus ulkoasianhallinnon erään viran perustamisesta
639/1982
Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
633/1982
Räntelag
632/1982
Päätös maa- ja kiviainesten sekä puutavaran kuljettamisesta tiellä
630/1982
Förordning om Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
629/1982
Maataloustulolaki
628/1982
Lag om sjöräddningstjänst
627/1982
Asetus Pohjoismaiden välillä keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
626/1982
Laki Pohjoismaiden välillä keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
623/1982
Asetus eräiden puolustusvoimien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
622/1982
Asetus oikeusministeriön erään viran perustamisesta ja toisen lakkauttamisesta
607/1982
Päätös lammastalouden tukemiseksi myönnettävistä avustuksista
598/1982
Lag om förvaltningsförfarande
597/1982
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1982 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta
596/1982
Päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1982 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta
595/1982
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1978 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta
594/1982
Päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1978 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta
583/1982
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
582/1982
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta
581/1982
Asetus Unkarin Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 516 - 485 484 - 453 452 - 407 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.