Författningsändringsregister: 1982

Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 516 - 485 484 - 453 452 - 407 405 - 360 ...13 - 1

580/1982
Laki Unkarin Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
579/1982
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten virkojen perustamisesta
576/1982
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
567/1982
Päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta
566/1982
Päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvalle oppilaalle myönnettävästä erityistuesta
565/1982
Päätös hinnoista, joilla valtion viljavarasto ostaa kotimaista leipä- ja rehuviljaa
563/1982
Päätös eräiden eläkevakuutusmaksujen alentamisesta vuonna 1978 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta
562/1982
Päätös tuotantotoiminnan tukemiseen myönnettävistä erityisalueavustuksista
558/1982
Päätös matkustajakortista
557/1982
Päätös vesiensuojelulaitteiden rakentamiseen myönnettävien korkotukilainojen korosta
556/1982
Päätös teollisuuden vesiensuojelulainojen korosta
532/1982
Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuodeksi 1983
526/1982
Päätös oravan, piisamin, kärpän, näädän, saukon ja ilveksen metsästämisestä
525/1982
Päätös riistanhoitomaksun korottamisesta
524/1982
Asetus eräitten riistaeläinten metsästämisestä
522/1982
Asetus aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan
521/1982
Asetus eräiden kansanterveyslaitoksen virkojen perustamisesta
520/1982
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvan erään viran perustamisesta ja eräiden toimien lakkauttamisesta
519/1982
Laki eräiden virastojen ja laitosten menosääntöjen perusteiden muuttamisesta
517/1982
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä virka-avusta veroasioissa tehtyä sopimusta muuttavan ja täydentävän lisäsopimuksen ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaansaattamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 516 - 485 484 - 453 452 - 407 405 - 360 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.