Författningsändringsregister: 1982

Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 516 - 485 484 - 453 452 - 407 405 - 360 359 - 321 ...13 - 1

516/1982
Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä virka-avusta veroasioissa tehtyä sopimusta muuttavan ja täydentävän lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
515/1982
Asetus Syyrian kanssa tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
514/1982
Laki Syyrian kanssa tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
511/1982
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1982 aikana
510/1982
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1982 tulo- ja menoarvioon
509/1982
Päätös merimiehen maissa saadusta tulosta tehtävästä työtulovähennyksestä, ylimääräisestä työtulovähennyksestä ja palkkavähennyksestä vuodelta 1981 toimitettavassa verotuksessa
508/1982
Päätös omenan tullin väliaikaisesta alentamisesta
507/1982
Asetus Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
506/1982
Asetus kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista
505/1982
Asetus Kenian Tasavallan tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
502/1982
Asetus Tanskan kanssa suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
501/1982
Asetus vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen voimaansaattamisesta
500/1982
Laki alueen myymisestä Mikkelin keskussairaalan kuntainliitolle
499/1982
Laki aluevaihdosta valtion ja Kokkolan kaupungin välillä
497/1982
Päätös toimenpiteistä valtion viranomaisten kielenkäytön parantamiseksi
496/1982
Asetus vuonna 1982 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
493/1982
Kaavoitusmittausasetus
488/1982
Laki aluevaihdosta valtion ja Vantaan kaupungin välillä
487/1982
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
485/1982
Asetus lisenssitoimen valvonnasta annetun asetuksen kumoamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 ...781 - 748 747 - 700 691 - 642 641 - 581 580 - 517 516 - 485 484 - 453 452 - 407 405 - 360 359 - 321 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.