Författningsändringsregister: 1982

Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 1081 - 1052 1051 - 993 992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 ...13 - 1

1119/1982
Päätös kotieläintuotannon rajoittamisesta eräissä tapauksissa
1118/1982
Asetus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista
1117/1982
Asetus vuonna 1951 annetun kalastuslain täytäntöönpanosta
1116/1982
Förordning om fiske
1115/1982
Maataloustuloasetus
1112/1982
Lag om skydd av valar och arktiska sälar
1111/1982
Oikeusministeriön päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 1983-1992
1108/1982
Päätös eräisiin kehitysmaista peräisin oleviin tavaroihin sovellettavista alkuperäsäännöistä
1106/1982
Päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1103/1982
Lag om investeringsreserveringar inom lantbruket
1101/1982
Laki maidon ja sianlihan vientikustannusmaksuista
1099/1982
Laki rehuseosverosta
1098/1982
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
1097/1982
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan jatkamisesta
1096/1982
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1982 aikana
1095/1982
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1982 tulo- ja menoarvioon
1094/1982
I Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
1093/1982
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijän eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1091/1982
Asetus kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitetuista hoitolaitoksista
1082/1982
Laki vuodelta 1983 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta
Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 1081 - 1052 1051 - 993 992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.