Författningsändringsregister: 1982

Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 1081 - 1052 1051 - 993 992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 ...13 - 1

1119/1982
Statsrådets beslut om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall
1118/1982
Förordning om veterinärer tillkommande förrättningsarvoden
1117/1982
Förordning angående verkställighet av den år 1951 utfärdade lagen om fiske
1116/1982
Förordning om fiske
1115/1982
Lantbruksinkomstförordning
1112/1982
Lag om skydd av valar
1111/1982
Statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 1983-1992
1108/1982
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas på vissa varor med ursprung i utvecklingsländer
1106/1982
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1103/1982
Lag om investeringsreserveringar inom lantbruket
1101/1982
Lag om exportkostnadsavgift för mjölk och fläsk
1099/1982
Lag om accis på foderblandningar
1098/1982
Förordning angående fullmakter för statsrådet att upptaga lån
1097/1982
Förordning angående förlängning av giltighetstiden för statsförslaget
1096/1982
Förordning angående tilläggsfullmakter för statsrådet att upptaga lån under år 1982
1095/1982
Ändringar i statsförslaget för år 1982
1094/1982
Finlands Banks meddelande om Finlands Banks gällande grundränta
1093/1982
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
1091/1982
Förordning om vårdanstalter som avses i 42 a § folkpensionslagen
1082/1982
Lag om arbetsgivares socialskyddsavgift och försäkrads folkpensions- och sjukförsäkringspremie för år 1983
Författningsändringar i nummerordning

1119 - 1082 1081 - 1052 1051 - 993 992 - 941 940 - 869 868 - 827 823 - 782 781 - 748 747 - 700 691 - 642 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.