83/1980

Statsrådets beslut om den reningsgrad som för erhållande av understöd för vatten och avlopp förutsättes hos reningsverk för avloppsvatten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde: Jord- och skogsbruksministeriet
OBS: upphäv., Se L 686/2004 16 §

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.