Författningsändringsregister: 1980

Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 1080 - 1059 1058 - 1024 1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 ...20 - 6

1107/1980
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske av nors och siklöja i Kymmene Iän
1105/1980
Förordning om bringande i kraft av de ändringar av gränslinjens sträckning vilka konstaterats vid 1975 och 1976 års översyn av riksgränsen mellan Finland och Norge
1104/1980
Förordning angående bringande i kraft av protokollet rörande konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg (CMR)
1103/1980
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen om statlig upphandling
1102/1980
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen om tillämpningen av artikel 7 i det allmänna avtalet rörande tulltariffer och handel
1101/1980
Förordning om bringande i kraft av de till 1949 års Geneve-konventioner fogade tilläggsprotokollen rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och rörande skydd för offren i väpnade konflikter utan internationell karaktär
1100/1980
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i det till 1949 års Geneve-konventioner fogade tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter
1099/1980
Förordning angående bringande i kraft av de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja samt om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
1098/1980
Förordning om ikraftträdandet av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förening genom olja samt angående tillämpningen av sistnämnda konvention
1097/1980
Lag angående godkännande av vissa bestämmelser i de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och om upprättandet av en internationell fond för ersättning av, skada orsakad av förorening genom olja samt angående tillämpningen av sistnämnda konvention
1096/1980
Statsrådets beslut om kostnaderna för inkvartering och förplägning av elever som deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning
1095/1980
Arbetskraftsministeriets beslut om specialstöd åt elev som deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning
1094/1980
Arbetskraftsministeriets beslut om rätt till utbildningsstöd samt till fri elevinkvartering och fria måltider för deltagare i sysselsättningsfrämjande utbildning, vilka under kurstiden erhåller lön eller motsvarande inkomst
1093/1980
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1092/1980
Finansministeriets beslut om de grunder enligt vilka återanskaffningsvärdet av byggnader skall beräknas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1980
1090/1980
Statsrådets beslut om användningen av statens radiofonds medel
1087/1980
Lag om arbetsgivares socialskyddsavgift och försäkrads sjukförsäkringspremie för år 1981
1086/1980
Lag om storleken av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1981
1083/1980
Lag om ett undantag från byggnadslagen
1082/1980
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar inom trafikministetriets förvaltningsområde
Författningsändringar i nummerordning

1107 - 1082 1080 - 1059 1058 - 1024 1022 - 985 984 - 889 888 - 844 828 - 794 793 - 757 756 - 716 705 - 676 ...20 - 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.