Författningsändringsregister: 1979

Författningsändringar i nummerordning

1085 - 1049 1048 - 1022 1004 - 963 956 - 905 901 - 872 871 - 844 842 - 802 801 - 760 758 - 728 727 - 689 ...27 - 1

901/1979
Laki eräiden alueiden vaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
898/1979
Lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland
895/1979
Laki kansanedustajana toimineen henkilön kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta
894/1979
Päätös teollisuuden vesiensuojelulainojen korosta
893/1979
Päätös vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myönnettävien korkotukilainojen korosta
892/1979
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
889/1979
Asetus Jugoslavian kanssa tehdyn eläinlääkintäsopimuksen voimaansaattamisesta
888/1979
Asetus Kiinan kanssa taloudellisesta, teollisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
884/1979
Laki vuodelta 1980 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
882/1979
Asetus lannoiteverosta
881/1979
Laki lannoiteverosta
880/1979
Asetus ravintorasvaverosta
879/1979
Laki ravintorasvaverosta
878/1979
Asetus olutverosta
877/1979
Laki olutverosta
876/1979
Asetus tupakkaverosta
875/1979
Laki tupakkaverosta
874/1979
Asetus eräistä tuotteista suoritettavasta valmisteveron palautuksesta
873/1979
Laki öljyväkirehuverosta
872/1979
Laki sokeriverosta
Författningsändringar i nummerordning

1085 - 1049 1048 - 1022 1004 - 963 956 - 905 901 - 872 871 - 844 842 - 802 801 - 760 758 - 728 727 - 689 ...27 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.