Författningsändringsregister: 1979

Författningsändringar i nummerordning

1085 - 1049 ...901 - 872 871 - 844 842 - 802 801 - 760 758 - 728 727 - 689 688 - 651 650 - 603 602 - 564 563 - 526 ...27 - 1

727/1979
Asetus Helsingin yliopiston eräiden filosofisen tiedekunnan professorin virkojen tehtäväpiirien ja opetusalojen muuttamisesta
726/1979
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
723/1979
Asetus psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen II ja IV listan muutosten voimaansaattamisesta
722/1979
Asetus Turkin kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
715/1979
Päätös Suomen Uusapostolinen Kirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
714/1979
Päätös työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
713/1979
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §: n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
712/1979
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan lapsen kotikunnan on suoritettava korvausta vieraalle kunnalle tämän kunnan peruskoulua tai sitä korvaavan yksityisen oppikoulun peruskoulua vastaavaa luokkaa käyvästä oppilaasta
709/1979
Päätös sokerijuurikkaiden sokeripitoisuuden määrittämisestä
706/1979
Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
705/1979
Förordning angående bringa i kraft av överenskommelsen om ändringar i överenskommelsen om upphävande av upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
704/1979
Asetus koeluontoisen eurooppalaisen meriasemaverkoston perustamista koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
703/1979
Asetus Venezuelan kanssa taloudellisesta ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
702/1979
Päätös rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta
701/1979
Päätös niistä kunnista, joiden alueella kannetaan alhaisempaa maksua televisiosta
699/1979
Päätös kotimaisen mallasohran hinnasta eräissä tapauksissa
697/1979
Päätös sika- ja kanataloustuotannon väliaikaisesta rajoittamisesta
693/1979
Päätös opintolainan saajalle työttömyyden perusteella maksettavasta korkoavustuksesta
692/1979
Asetus merenkulkulaitoksen alusten hinausmaksusta
689/1979
Asetus liiketaloustieteen viran perustamisesta Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun
Författningsändringar i nummerordning

1085 - 1049 ...901 - 872 871 - 844 842 - 802 801 - 760 758 - 728 727 - 689 688 - 651 650 - 603 602 - 564 563 - 526 ...27 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.