Författningsändringsregister: 1976

Författningsändringar i nummerordning

1154 - 1100 1099 - 1054 1047 - 1011 1006 - 952 947 - 897 895 - 853 851 - 820 819 - 783 782 - 710 708 - 658 ...9 - 1

895/1976
Päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
894/1976
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
893/1976
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1976
890/1976
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
886/1976
Asetus valtion henkilöstömenoja koskevista eräistä väliaikaisista toimenpiteistä
883/1976
Päätös vuodelta 1976 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
882/1976
Valtioneuvoston työllisyysehtopäätös
876/1976
Asetus reumatautisten hoitolaitosten valtionavusta
875/1976
Asetus kaatumatautisten hoitolaitosten valtionavusta
873/1976
Päätös ennakkoperintälain nojalla kannettavaksi määrätyn ennakon kantoeristä
870/1976
Päätös eräiden maankäyttölainojen korosta
869/1976
Päätös eräiden asuntolainojen korosta
868/1976
Päätös taksasta, jonka mukaan suoritetaan lunastusta ortodoksisen seurakunnan papin annettavista virkatodistuksista ja muista asiakirjoista
867/1976
Asetus säteilyturvallisuuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
865/1976
Asetus tislauslaitteiden valvonnasta
864/1976
Asetus vuodelta 1975 maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumisesta
859/1976
Päätös sisällyksen määrän ilmoittamisesta valmiissa vähittäismyyntipäällyksessä
858/1976
Päätös eräiden piirieläinlääkärin virkojen lakkauttamisesta
857/1976
Asetus kansanterveyslaboratoriossa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista
853/1976
Päätös väestörekisterikeskuksen erinäisten asiakirjojen hävittämisestä
Författningsändringar i nummerordning

1154 - 1100 1099 - 1054 1047 - 1011 1006 - 952 947 - 897 895 - 853 851 - 820 819 - 783 782 - 710 708 - 658 ...9 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.