Författningsändringsregister: 1976

851/1976
Asetus liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla
849/1976
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
848/1976
Asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä
847/1976
Asetus suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista
845/1976
Asetus ajanvieteautomaateista
844/1976
Päätös Joensuun raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
842/1976
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös isyyslaissa (700/75) sekä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetussa laissa (702/75) tarkoitettujen oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvausperusteista
841/1976
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön virkojen ja toimien lakkauttamisesta
838/1976
Asetus valitusoikeuden kieltämisestä vuoden 1918 sodan vapaussotureille suoritettavaa taloudellista tukea koskevista sosiaalihallituksen päätöksistä
837/1976
Päätös vuoden 1918 sodan vapaussotureille suoritettavasta taloudellisesta tuesta
836/1976
Asetus testamenttimääräysten muotoa koskevien lakiristiriitojen ratkaisemiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
835/1976
testamenttimääräysten muotoa koskevien lakiristiriitojen ratkaisemiseksi tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta
834/1976
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen ympäristönsuojelusopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
833/1976
Laki Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen ympäristönsuojelusopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
832/1976
Päätös Kotkan raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
829/1976
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
827/1976
Asetus raittiustoimen järjestämisestä
826/1976
Asetus Hongkongin kanssa tehdyn eräiden vaatetustarvikkeiden Hongkongista tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta
821/1976
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention G- liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
820/1976
Asetus Meksikon kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.