Författningsändringsregister: 1976

819/1976
Asetus Italian kanssa tehdyn lihan vientiä koskevan eläinlääkintäsopimuksen voimaansaattamisesta
818/1976
Asetus moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
817/1976
Asetus Maltan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
816/1976
Laki Maltan kanssa tehdyn tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
815/1976
Asetus Tsekkoslovakian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
814/1976
Laki Tsekkoslovakian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
813/1976
Asetus Tanskan kanssa perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
812/1976
Laki Tanskan kanssa perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
811/1976
Asetus väliintulosta öljysaastuntaonnettomuuksissa aavalla merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
810/1976
Laki väliintulosta öljysaastuntaonnettomuuksissa aavalla merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
805/1976
Päätös asbestin käytöstä johtuvien haittatekijöiden torjunnasta ja valvonnasta
804/1976
Päätös kuoritun maidon ja rehumaitojauheen hinnan alentamisesta
803/1976
Valtioneuvoston päätös työllisyyslain 11 §:ssä tarkoitetuista työvoimapiireistä
801/1976
Asetus Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun erään professorin viran opetusalasta
797/1976
Päätös voimalaitosten omakäytön prosenttiosuuksista
791/1976
Ulkoasiainhallinnon maksuperusteasetus
786/1976
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta myrkyllisiksi torjunta- aineiksi
785/1976
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
784/1976
Asetus Kuopion korkeakoulun erään professorin viran opetusalasta
783/1976
Asetus lunastusten ja toimituspalkkioiden perimisen lakkauttamisesta eräissä tuomiokunnissa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.