Författningsändringsregister: 1976

Författningsändringar i nummerordning

1154 - 1100 ...1006 - 952 947 - 897 895 - 853 851 - 820 819 - 783 782 - 710 708 - 658 657 - 623 621 - 582 581 - 538 ...9 - 1

782/1976
Asetus Saudi-Arabian kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
781/1976
Asetus psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
780/1976
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
779/1976
Asetus Saksan Liittotasavallan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
778/1976
Laki Saksan Liittotasavallan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
777/1976
Asetus Yhdistyneen Arabitasavallan kanssa tehdyn kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla tehtyä sopimusta muuttavan sopimuksen voimaansaattamisesta
776/1976
Laki Yhdistyneen Arabitasavallan kanssa kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
775/1976
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
774/1976
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
773/1976
Päätös rukiin tuotantopalkkiosta
771/1976
Asetus Neuvostoliiton kanssa yhteistyöstä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
770/1976
Asetus Koillis-Atlantin kalastusyleissopimuksen voimaansaattamisesta
769/1976
Asetus Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen ja siihen liittyvällä noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
768/1976
valtion virkojen ja toimien järjestelyvaltuusasetus
767/1976
Valtion virkojen ja toimien järjestelyvaltuuslaki
766/1976
Asetus eräiden tehtävien siirtämisestä sosiaalihallitukselta ja lääkintöhallitukselta lääninhallitukselle annetun asetuksen kumoamisesta
713/1976
Laki eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virkojen ja toimien täyttämisestä
712/1976
Päätös eräiden puutuholaisten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
711/1976
Asetus valtion maitotalouskoelaitoksen erinäisistä suoritteista perittävistä maksuista
710/1976
Asetus palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta toimitettavasta ennakonpidätyksestä
Författningsändringar i nummerordning

1154 - 1100 ...1006 - 952 947 - 897 895 - 853 851 - 820 819 - 783 782 - 710 708 - 658 657 - 623 621 - 582 581 - 538 ...9 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.