Författningsändringsregister: 1976

Författningsändringar i nummerordning

1154 - 1100 ...851 - 820 819 - 783 782 - 710 708 - 658 657 - 623 621 - 582 581 - 538 537 - 503 502 - 469 453 - 412 ...9 - 1

621/1976
Asetus Neuvostoliiton kanssa yhteistyöstä tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
607/1976
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoista
606/1976
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta
601/1976
Laki rikosasian vastaajan kutsumisesta toisen pohjoismaan tuomioistuimeen
599/1976
Päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
598/1976
Päätös siementavaran kaupassa pidettävästä kirjanpidosta
597/1976
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vesakontorjunta-aineiden levittämisestä eräissä tapauksissa
596/1976
Päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Uudestakaupungista Kalannin kuntaan
595/1976
Päätös erään tilanosan siirtämisestä Alajärven kunnasta Kyyjärven kuntaan ja erään toisen tilanosan siirtämisestä Kyyjärven kunnasta Alajärven kuntaan
593/1976
Päätös meijerien valmistamasta voista suoritettavan hinnanalennuskorvauksen määrästä
592/1976
Päätös maidontuottajille meijeriliikkeistä myytävän tuottaja-alennusvoin hinnanalennuskorvauksesta
591/1976
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Uudenkaarlepyyn kaupungista Alahärmän kuntaan
590/1976
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
589/1976
Päätös meijerivoin hinnoista
588/1976
Päätös margariinien hinnoista
587/1976
Asetus eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
586/1976
Asetus lisävaltuuksien myöntämisestä valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1976 aikana
585/1976
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1976 tulo- ja menoarvioon
583/1976
Laki kerman ja vähärasvaisen maidon tasausmaksusta
582/1976
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1976 tulo- ja menoarvioon
Författningsändringar i nummerordning

1154 - 1100 ...851 - 820 819 - 783 782 - 710 708 - 658 657 - 623 621 - 582 581 - 538 537 - 503 502 - 469 453 - 412 ...9 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.