Författningsändringsregister: 1976

Författningsändringar i nummerordning

1154 - 1100 ...819 - 783 782 - 710 708 - 658 657 - 623 621 - 582 581 - 538 537 - 503 502 - 469 453 - 412 409 - 375 ...9 - 1

581/1976
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
580/1976
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
575/1976
Asetus Grenadan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
574/1976
Förordning om bringande i kraft av konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
573/1976
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen om ändring av den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 19 november 1934 ingångna nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning
572/1976
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om ändring av den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige i Köpenhamn den 19 november 1934 ingångna konventionen om arv, testamente och boutredning
571/1976
Asetus Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
570/1976
Laki Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
569/1976
Laki rehuseosten valmisteverosta
568/1976
Laki lannoitteiden valmisteverosta
564/1976
Laki sokerituotteiden valmisteveron väliaikaisesta poistamisesta
562/1976
Lag om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
556/1976
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Vieremäen kunnasta Sonkajärven kuntaan ja Sonkajärven kunnasta Vieremäen kuntaan
554/1976
Päätös kauppaloille kansakoululaitoksen ylläpitämiseen vuodelta 1975 oppilasmäärän perusteella maksettavista valtionavustuksista
553/1976
Päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Pietarsaaren maalaiskunnasta Pietarsaaren kaupunkiin
544/1976
Laki aluevaihdosta valtion ja Hyrynsalmen kunnan välillä
543/1976
Päätös valtion viljavaraston maksettavista kotimaisen rukiin ja vehnän hinnoista
542/1976
Päätös eräistä hukkakauran torjuntatoimista
541/1976
Asetus hukkakauran torjunnasta
538/1976
Asetus svenska social- och kommunalhögskolan- nimisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta
Författningsändringar i nummerordning

1154 - 1100 ...819 - 783 782 - 710 708 - 658 657 - 623 621 - 582 581 - 538 537 - 503 502 - 469 453 - 412 409 - 375 ...9 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.