Författningsändringsregister: 1974

Författningsändringar i nummerordning

1126 - 1092 1089 - 1055 1048 - 997 996 - 948 946 - 903 902 - 862 861 - 814 813 - 774 771 - 740 738 - 695 ...28 - 5

996/1974
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
995/1974
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä
981/1974
Päätös metsälautakunnista
980/1974
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
979/1974
Päätös voin hinnanalennusmaksuista
977/1974
Förordning om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land.
976/1974
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 1975
970/1974
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation
969/1974
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal
968/1974
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
966/1974
Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
965/1974
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan rakennuspaikan ja maapohjan käypä arvo sekä rakennusmaa-alueen lisäarvo on tulo- ja omaisuusverotuksessa vuodelta 1974 arvioitava
964/1974
Päätös toimivallan siirtämisestä Kymen lääninhallitukselle eräissä kaavoitus- ja rakennusasioissa
963/1974
Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
961/1974
Asetus eräiden puolustusvoimien toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
959/1974
Asetus Lemströmin kanavan hallinnosta
953/1974
Laki velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa
952/1974
Päätös ennakkopidätyksessä vuonna 1975 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
951/1974
Verohallituksen päätös vuodelta 1974 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista.
948/1974
Päätös korkopalkkio- ja säästöpalkintotalletuksesta annetun lain mukaisten säästöpalkintojen suuruudesta vuodelta 1975 toimitettavassa arvonnassa
Författningsändringar i nummerordning

1126 - 1092 1089 - 1055 1048 - 997 996 - 948 946 - 903 902 - 862 861 - 814 813 - 774 771 - 740 738 - 695 ...28 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.